Sıkça Sorulan Sorular

ÖYP'nin sunduğu olanaklar nedir?

Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) yüksek lisans eğitiminden başlayarak doktora bitimine kadar uzanan bir süreçtir. Bu süreç içerisinde yabancı dil puanına bağlı olarak yurtiçi ve yurtdışı dil eğitimlerini kapsamaktadır. Doktora/Bütünleştirilmiş doktora da yeterlik sınavından sonra 12 ay yurtdışında eğitim olanağı vardır. Seyahat ve proje giderleri olmak üzere iki alanda araştırma görevlileri için kaynak aktarımı bulunmaktadır. 

 


Proje Gid. (TL)

Seyahat Gid. (TL)

Yüksek Lisans

3.000

2.000

Doktora  

6.000

4.000

Bütünleşik doktora

8.000

5.000

ÖYP Puanı nasıl hesaplanır?

(1) Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına araştırma görevlisi olarak atanmak üzere veya alan sınavına girebilmek için ya da program gereğince bir ÖYP Üniversitesinde lisansüstü eğitim-öğretim görmek amacıyla başvuran her bir ÖYP araştırma görevlisi için bir ÖYP puanı hesaplanır. (Değişiklik 14.05.2015 tarihli Genel Kurul Kararı ile yapılmıştır.)
(2) ÖYP puanının hesaplanmasında lisans not ortalamasının % 35'i, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı (ALES) puanın % 50'si ve varsa yabancı dil sınavı puanın % 15'i dikkate alınır. (Değişiklik 25.12.2014 tarihli Genel Kurul Kararı ile yapılmıştır.) Bu puan en son girilen ALES ve yabancı dil sınav sonuçlarına göre güncellenebilir. Adayların mezun oldukları alanlardaki başvurularında söz konusu puanlar arasında 10 puana kadar yüzdelik oranlarını artırmaya veya eksiltmeye ve ÖYP puanını % 10'a kadar artırmaya YÖK Yürütme Kurulu yetkilidir.
(3) Alan Sınav Puanı ile ÖYP araştırma görevlisi kadrolarına başvuracak adayların ÖYP puanının hesaplanmasında lisans not ortalamasının % 20'si, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı (ALES) puanının % 25'i, Alan Sınav Puanının % 40'ı ve varsa Yabancı Dil Sınavı Puanının % 15'i dikkate alınır. (Değişiklik 14.05.2015 tarihli Genel Kurul Kararı ile yapılmıştır.)

Araştırma Görevlisi ÖYP'den istifa edilebilir mi?

Senet imzalamışsanız senet tutarını ödeyerek istifa edebilirsiniz. İmzalamadıysanız hiç bir tazminat ödemeden istifa edebilirsiniz ayrıca ÖYP'ye devam etmek istemeyen, kadrosunun bulunduğu yükseköğretim kurumunda görevine başlamayan veya görevine başlayıp mecburi hizmet yükümlülüğünü yerine getirmeyen ÖYP araştırma görevlilerinin ilişikleri kesilerek haklarında taahhütname ve kefaletname senedi uyarınca işlem yapılır.

Yabancı Dil Puanı 65'in altında olan Araştırma Görevlisi atandıktan sonra ki süreç nedir?

Eğer 65'in altında bir dil puanı ile atanırsanız YÖK tarafından bir dil merkezinde 6 ay boyunca yabancı dil eğitimi görürsünüz.

ÖYP Araştırma Görevlisi 6 aylık dil eğitimi süresince nerede görevlendirilir?

ÖYP araştırma görevlileri, eğitim süresi boyunca yabancı dil eğitimi veren yükseköğretim kurumlarında 2547 sayılı Kanunun 39. maddesi uyarınca görevlendirilirler. Maaş ise 33. madde ile atandığınız gün yatmaya başlar ve dil eğitimi süresince kesilmez.

ÖYP Yabancı Dil Eğitimine katılmak/devam etmek zorunlu mudur?

ÖYP araştırma görevlilerinin yurtiçi yabancı dil eğitimine katılmaları ve devam etmeleri zorunludur. Dil eğitimine katılmayanların veya yeterli dil puanı almış olsalar dahi dil eğitimine devam etmeyenlerin kadro ile ilişikleri kesilir.

ÖYP Yabancı Dil Eğitimini tamamladıktan sonraki süreç nedir?

Yurtiçindeki altı aylık yabancı dil eğitimini tamamlayan ÖYP araştırma görevlileri, kadrolarının bulunduğu yükseköğretim kurumlarına dönerler. Ancak ÖYP araştırma görevlisi olarak atandığı tarihten itibaren; yabancı dil puanı halen 50'nin altında olan araştırma görevlilerinin bir yılın sonunda, yabancı dil puanı 65'in altında olan araştırma görevlilerinin ise iki yılın sonunda kadroları ile ilişikleri kesilir.

Atanmadan önce bir başka üniversitede yüksek lisans-doktora yapıyor ise süreç nedir?

ÖYP araştırma görevlisi olarak atanmadan önce bir başka yükseköğretim kurumunda atandığı anabilim dalına/bölüme uygun bir lisansüstü programa devam edenlerin bu lisansüstü programlara devam edip edemeyecekleri atandıkları üniversitenin iznine bağlıdır. Merkezi atama sistemine başvuru yapılmadan lisansüstü programa devam ettiği üniversitenin bağlı olduğu enstitüsü aracılığı ile “bireysel kontenjan talebi” YÖK'e gönderilir. Olumlu cevap alındığında 35. madde uyarınca kendi üniversitesinden lisansüstü programa devam ettiği üniversiteye görevlendirilir.

ÖYP kapsamında yüksek lisansı tamamladıktan sonra doktoraya nasıl başvurulur?

Bağlı olduğunuz anabilim dalı akademik kurul kararı ile enstitünün yönetim kurulu kararı ile ÖYP Koordinatörlüğü aracılığı ile YÖK'e bildirilir. YÖK'ten gelen onay ile ilişiğiniz kesilmeden yüksek lisansı yaptığınız üniversitede (doktora programı varsa) her hangi bir mülakata ya da puanlamaya gerek kalmadan direkt olarak doktoraya devam edilir. Aynı üniversitede doktora programına devam etmek istemeyen araştırma görevlileri tekrardan merkezi sistemle yeni tercih yapabilirler.

ÖYP ile atanılan anabilim dalından farklı bir eğitim alınabilir mi?

ÖYP Araştırma Görevlilerinin atandıkları anabilim dalında lisansüstü eğitim yapmaları esastır. Aynı bölümde olmak kaydıyla atandıkları anabilim dalı dışındaki bir anabilim dalında lisansüstü eğitim yaptırmak yükseköğretim kurumunun takdirindedir. Ancak, bölüm değişikliği yükseköğretim kurumunun teklifi ve YÖK Yürütme Kurul Kararı ile yapılabilir.

Danışman / ÖYP araştırma görevlilerinin hazırlayacakları rapor ÖYP araştırma görevlisinin mecburi hizmetle yükümlü bulundukları yükseköğretim kurumuna yılda kaç kez sunulur?

ÖYP Araştırma Görevlileri mecburi hizmetle yükümlü bulundukları yükseköğretim kurumuna yılda bir kez bilgilendirme amacıyla rapor sunmakla yükümlüdür.
Danışman her yarıyıl sonunda araştırma görevlisi hakkında hazırlayacağı değerlendirme raporunu enstitüye sunar. Bu raporlar düzenli olarak araştırma görevlisinin mecburi hizmet yükümlüsü olduğu yükseköğretim kurumuna ÖYP Kurum Koordinasyon Birimi aracılığıyla gönderilir.

ÖYP araştırma görevlileri yurtiçi ve yurtdışı bilimsel etkinliklere katılımlarda nasıl bir yol izlemeli?

ÖYP araştırma görevlileri katılacağı etkinliğe ait web sayfamızda bulunan başvuru formunu danışmanına imzalattıktan sonra en az iki ay öncesinde ÖYP Koordinatörlüğüne iletmelidir. (İlgili formların ekler kısmında yer alan evraklar eksiksiz bir şekilde formla beraber teslim edilmelidir.) Her hafta Perşembe günü saat 11.30 da ÖYP Komisyonu toplanarak başvuruları değerlendirir. Onaydan geçen başvuruların yazısı hazırlandıktan sonra ilgili Rektör Yardımcının imzasına sunulur. İmzadan çıkan yazılar ilgili birimlere iletilir.( Enstitü / Dekanlık )

ÖYP araştırma görevlileri gidecekleri etkinliklerle ilgili dilekçesini bölümlerine ÖYP Koordinatörlüğü tarafından desteklendiğini belirterek vermelidir.

Seyehatlar için yıl içinde 15 günlük süre nasıl hesaplanıyor?

Görevlendirme gün sayınız içinde aldığınız yevmiye günü üzerinden hesaplanır.

Yurtdışı ve yurtiçi kısa süreli seyahat için ne kadar zaman önce başvuru yapılması gerekmektedir?

Yurtdışı seyahatler için en az iki ay öncesinden, yurtiçi seyahatler için en az bir ay öncesinden başvuru yapılması gerekmektedir.

ÖYP Araştırma Görevlileri ÖYP kaynaklarını ne zaman kullanmaya başlar?

*35. madde ile görevlendirmesi yapılmayan ÖYP araştırma görevlileri hiç bir şekilde desteklerden faydalanamaz.
*ÖYP araştırma görevlilerinin satın alma ve seyahat işlemlerinin yapılabilmesi için YÖK'ten kaynak aktarımlarının Üniversitemize gelmiş olması gerekmektedir.

Yüksek Lisans veya doktora yaparken ÖYP kapsamında araştırma görevlisi olan kişinin yabancı dili 65 puanın altında ise ne yapması gerekmektedir.
ÖYP'de doktora ve yüksek lisans süreleri sınırlı olduğu için, süreden dolayı sonradan sıkıntı yaşamamak adına kayıt dondurulabilir.

ÖYP araştırma görevlisi iken askerlik, doğum izni veya uzun süreli hastalık raporu halinde ne yapılması gerekmektedir.
Bu durumlarda kayıt dondurulması gerekmektedir. Bu dönemde geçen süre eğitim süresinden sayılmaz.

Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP)
Kurum Koordinasyon Birimi
06800 Beytepe Ankara