Koordinatörlük

ÖYP Koordinatörü: Doç. Dr. İlkay Bengü ÇELİK

ÖYP Koordinatör Yardımcısı:

Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) Kurum Koordinasyon Birimi
Rektörlük Binası 9. Kat
06800 Beytepe Ankara

Telefon : 297 60 08 - 297 60 09 - 297 63 27 - 297 63 28

Faks       : 297 63 29

e-posta : oyp@hacettepe.edu.tr

Doç. Dr. İlkay Bengü ÇELİK

Koordinatör

ilkay@hacettepe.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Emre YILMAZKAYA

Koordinatör Yardımcısı

emreyil@hacettepe.edu.tr

Meltem ANLI

Yüksekokul Sekreteri

manli@hacettepe.edu.tr

Süleyman AKGÜL

Şube Müdürü

akgul@hacettepe.edu.tr

Suat İLKDOĞAN

Bilgisayar İşletmeni

suat@hacettepe.edu.tr

Sahre YILDIR

Bilgisayar İşletmeni

sahre.yildir@hacettepe.edu.tr

Hatice ACAR

Bilgisayar İşletmeni

hatice.acar@hacettepe.edu.tr

Leyla TEKİN

Bilgisayar İşletmeni

leyla.tekin@hacettepe.edu.tr

Hatice AKAN

Bilgisayar İşletmeni

hatice.akan@hacettepe.edu.tr

Nurdem GÜMÜŞYAZICI

Memur

nurdem.patlar@hacettepe.edu.tr

ÖYP KURUM KOMİSYONU: Rektör tarafından görevlendirilen bir Rektör Yardımcısının başkanlığında ÖYP Kurum Koordinatörü, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Enstitüsü ve Güzel Sanatlar Enstitüsünde birer öğretim üyesinden oluşan, ÖYP araştırma görevlilerinin yurtiçi ve yurtdışı seyahat giderleri konusunda yetkili komisyondur. Komisyon her hafta Perşembe günü saat 11.30 da toplanır.

ÖYP Kurum Komisyonu

 

 

Prof. Dr. Özcan Yıldırım GÜLSOY

Komisyon Başkanı

 

Doç. Dr. İlkay Bengü ÇELİK

Koordinatör

 

Prof. Hüsnü DOKAK

Üye

Güzel Sanatlar Fakültesi

Prof. Dr. Emine ERDEM

Üye

Eğitim Fakültesi

Prof. Dr. Zafer ERDEN

Üye

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Yrd. Doç. Dr. Sedat ŞAHİN 

Üye

Edebiyat Fakültesi

Yrd. Doç. Dr. Y. Orhan MERGEN

Üye

Fen Fakültesi

Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP)
Kurum Koordinasyon Birimi
06800 Beytepe Ankara