İletişim

Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP)
Kurum Koordinasyon Birimi
Rektörlük Binası 9. Kat
06800 Beytepe Ankara

Telefon : 297 60 08 - 297 60 09 - 297 63 27 - 297 63 28

Faks       : 297 63 29

e-posta : oyp@hacettepe.edu.tr


ÖYP Koordinatörü
: Prof. Dr. Ali BÜLBÜL
Hacettepe Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü 
Matematik Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
e-posta : bulbul@hacettepe.edu.tr

ÖYP Koordinatör Yardımcısı
: Yrd. Doç. Dr. Yasemin ABAYHAN
Hacettepe Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi
Psikoloji Bölümü
Psikoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi 
e-posta: yasemina@hacettepe.edu.tr
 

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI (ÖYP) KURUM KOORDİNASYON BİRİMİ

ADI VE SOYADI

ÜNVANI

DAHİLİ 
TLF.NO

E-POSTA

Meltem ANLI Yüksekokul Sekreteri  121   manli@hacettepe.edu.tr  
Süleyman AKGÜL Şube Müdürü 118 akgul@hacettepe.edu.tr
Suat İLKDOĞAN  Bilgisayar İşletmeni 123  suat@hacettepe.edu.tr
Sahre YILDIR Bilgisayar İşletmeni 125 sahre.yildir@hacettepe.edu.tr
Hatice ACAR Bilgisayar İşletmeni 113 hatice.acar@hacettepe.edu.tr
Leyla TEKİN Bilgisayar İşletmeni  119 leyla.tekin@hacettepe.edu.tr
Hatice AKAN Bilgisayar İşletmeni 124 hatice.akan@hacettepe.edu.tr
Nurdem GÜMÜŞYAZICI Memur 111 nurdem.patlar@hacettepe.edu.tr
Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP)
Kurum Koordinasyon Birimi
06800 Beytepe Ankara