Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı

ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI (ÖYP)

ÖYP araştırma görevlileri;

-14.11.2013 tarihli Yüksek Öğretim Kurulu Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına İlişkin Usul ve Esaslar ve
-22.11.2012 tarih 2012-380 karar sayılı Hacettepe üniversitesi Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı Uygulama Yönergesi ‘ne tabidir.
ÖYP Kurum Koordinasyon Birimi ve Personel Dairesi Başkanlığı’nca YÖK’e bildirilen ÖYP kontenjanlarına yılda iki kez başvuru yapılır. YÖK tarafından ÖYP puanı esas alınarak merkezi sistemle atamalar gerçekleştirilir. Hacettepe Üniversitesi’ni kazanan ÖYP araştırma görevlileri ilgili Enstitüye kaydını yaptırır. Araştırma görevlisi YÖK Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı’ndan YÖKSİS şifresini alarak YÖKSİS bilgilerini tamamlar. Enstitüye kaydı yapıldıktan sonra ÖYP araştırma görevlisine ait Enstitü Yönetim Kurulu Kararı, öğrenci belgesi ve diğer evrakları Enstitü aracılığı ile kaynak aktarımının yapılabilmesi için ÖYP Kurum Koordinasyon Birimi’ne gönderilir. ÖYP Koordinatörlüğü tarafından 35.madde ile görevlendirilmesi yapılan araştırma görevlileri bilgileri ilgili enstitülerden gelen belgeler doğrultusunda YÖKSİS’ e girilir. Birimde toplanan evraklar Personel Dairesi Başkanlığı aracılığı ile yönetim kurulu kararı alındıktan sonra Rektörlük Makamınca YÖK’e gönderilir.

Üniversitemizde Yüksek Lisans/Doktora/Bütünleşik Doktora araştırma görevlisi ise 35. madde ile ataması yapılana kadar 39. madde ile Üniversitesinden görevlendirilmesi yapılır ve merkezi atamaya dahil olmadan bu araştırma görevlileri için YÖK’e bireysel kontenjan talebi yapılır. Oluru geldikten sonra kaynak aktarımı için gerekli işlemleri başlatılır.

YÖK Yürütme Kurulu tarafından uygun bulunan kaynak aktarımları H.Ü. Strateji Dairesi Başkanlığı’na araştırma görevlileri adına yapılır.

Tablo:

Proje Gid. (TL)

Seyahat Gid. (TL)

Yüksek Lisans

3.000

2.000

Doktora  

6.000

4.000

Bütünleşik doktora

8.000

5.000

Kullanılmayan tutarlar YÖK’ün ilgili hesabına iade edilir.

SEYAHAT GİDERLERİ

ÖYP araştırma görevlileri yılda 15 günü geçmeyecek şekilde yurtiçi ve yurtdışı bilimsel amaçlı toplantılara katılımları 6245 sayılı Harcırah Kanunu uyarınca yapılır. Araştırma görevlisi  www.oyp.hacettepe.edu.tr adresinden ilgili başvuru formlarını doldurarak ÖYP Koordinatörlüğü’ne iletirler. Her Perşembe günü saat 11:30'da ÖYP Komisyonu tarafından başvurular değerlendirir. ÖYP Komisyonunda uygundur kararı çıktıktan sonra ilgili Dekanlık/Enstitüye gönderilir. Dekanlık/Enstitü Yönetim Kurulunda ve Üniversite Yönetim Kurulunda değerlendirilen kararlar Personel Dairesi Başkanlığı ve ÖYP Koordinatörlüğü’ne bildirilir. ÖYP araştırma görevlileri döndükten sonra 15 gün içerisinde  www.oyp.hacettepe.edu.tr adresinde bulunan geri bildirim formunu doldurarak ÖYP Koordinatörlüğü’ne iletmelidir.

DÖNEMSEL RAPOR

ÖYP Araştırma Görevlileri mecburi hizmetle yükümlü bulundukları yükseköğretim kurumuna yılda bir kez bilgilendirme amacıyla rapor sunmakla yükümlüdür.

Danışman her yarıyıl sonunda araştırma görevlisi hakkında hazırlayacağı değerlendirme raporunu enstitüye sunar. Bu raporlar düzenli olarak araştırma görevlisinin mecburi hizmet yükümlüsü olduğu yükseköğretim kurumuna ÖYP Kurum Koordinasyon Birimi aracılığıyla gönderilir.

Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP)
Kurum Koordinasyon Birimi
06800 Beytepe Ankara