Satın Alma

ÖYP Araştırma görevlilerinin ihtiyaçları kapsamında gerçekleştirilen satın alma işleminde kullanılacak yeni teknik şartnamelere ulaşmak için tıklayınız.

İhtiyaç formları yenilenmiştir. Formların orijinal hallerine "Formlar" sayfası altından ulaşılabilir.

ÖYP Araştırma Görevlileri Bütçe kullanımlarını (tez basımı, baskı cilt, seyahat gideri, mal ve hizmet alımı) tez savunmasından önce tamamlamaları gerekmektedir.

Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP)
Kurum Koordinasyon Birimi
06800 Beytepe Ankara