ÖYP Temsilcileri

2012-2013 ÖYP Temsilcileri

ÖYP Araştırma Görevlileri Temsilcileri
Sosyal Bilimler Enstitüsü Derya HAFIZOĞLU İletişim Bilimleri
Sağlık Bilimleri Enstitüsü Güler Duru AŞİRET İç Hastalıkları Hemşireliği
Fen Bilimleri Enstitüsü Ahmet AKINCI BÖTE

2013-2014 ÖYP Temsilcileri

Eğitim Bilimleri Enstitüsü ÖYP Temsilcileri
Asıl Üye
Fatih DERELİ  
İlköğretim Bölümü                                 
fatihdereli14@gmail.com                    
Yedek Üye
Buket TAŞKIN
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi
bukettaşkin@gmail.com
Güzel Sanatlar Enstitüsü ÖYP Temsilcileri
Asıl Üye
Mehtap MORKOÇ    
Seramik Bölümü                                    
mehtapmorkoç@hotmail.com            
Yedek Üye
Abdurrezzak İLGE
Resim Bölümü
arezzalilge@gmail.com
Sosyal Bilimler Enstitüsü ÖYP Temsilcileri
Asıl Üye
Esra Nur KARAKUŞ  
Kamu Yönetimi Bölümü                   
esranurkarakus@hotmail.com           
Yedek Üye
İlkay Sevinç TURAÇ
Sağlık Kurumları Yönetimi Böl.
ilkaysevincturac@hotmail.com
Sağlık Bilimleri Enstitüsü ÖYP Temsilcileri
Asıl Üye   
Lokman ÇEVİK     
Tıbbi Farmakoloji ABD                          
lokmançevik@hacettepe.edu.tr             
Yedek Üye
Rabia ERPİŞKİN
Fizyoloji ABD
dr.rabiaer@gmail.com
Fen Bilimleri Enstitüsü ÖYP Temsilcileri
Asıl Üye
Cansu YURTERİ
Jeoloji Mühendisliği Böl.                                        
cyurteri@hacettepe.edu.tr

Akif Göktuğ BOZKURT
Gıda Mühendisliği Böl.
agbozkurt@yahoo.com                 
Yedek Üye
Rümeysa KARATAŞ
Aktüerya Bilimleri
rmyskrts@hotmail.com
Nüfus Etütleri Enstitüsü ÖYP Temsilcileri
Asıl Üye   
Faruk KESKİN       
Nüfusbilim ABD.                                    
farukkeskin@hacettepe.edu.tr              
Yedek Üye
Zehra YAYLA
Nüfusbilim ABD
zehrayayla89@gmail.com

2015-2016 ÖYP Temsilcileri

Eğitim Bilimleri Enstitüsü ÖYP Temsilcileri
Asıl Üye
Fatih DERELİ
İlköğretim Bölümü
fatihdereli14@gmail.com
Yedek Üye
Buket TAŞKIN
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi
bukettaşkin@gmail.com
Güzel Sanatlar Enstitüsü ÖYP Temsilcileri
Asıl Üye
Emine Jessica Micke ŞAHİN
Grafik Ana Sanat Dalı
Jessica.mickie@gmail.com
Yedek Üye
Büşra GÜRDAĞ
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı ABD
busragurdag@gmail.com
Sosyal Bilimler Enstitüsü ÖYP Temsilcileri
Asıl Üye
Esra Nur KARAKUŞ
Kamu Yönetimi Bölümü
esranurkarakus@hotmail.com
Yedek Üye
İlkay Sevinç TURAÇ
Sağlık Kurumları Yönetimi Böl.
ilkaysevincturac@hotmail.com
Sağlık Bilimleri Enstitüsü ÖYP Temsilcileri
Asıl Üye
Lokman ÇEVİK
Tıbbi Farmakoloji ABD
lokmançevik@hacettepe.edu.tr
Yedek Üye
Rabia ERPİŞKİN
Fizyoloji ABD
dr.rabiaer@gmail.com
Fen Bilimleri Enstitüsü ÖYP Temsilcileri
Asıl Üye
İlhan EHSANİ
Maden Mühendisliği Böl.
ilhan.ehsani@hacettepe.edu.tr
Gülgün AYLAZ (Yedek Üye)
Nanoteknoloji Böl.
gulgunaylaz@gmailcom
Yedek Üye
Ayşe Gamze YILMAZ
Gıda Mühendisliği Böl.
korkmazgamze@gmail.com
Nüfus Etütleri Enstitüsü ÖYP Temsilcileri
Asıl Üye
Zehra YAYLA
Nüfusbilim ABD
Zehrayayla89@gmail.com
Yedek Üye
Faruk KESKİN
Nüfusbilim ABD.
farukkeskin@hacettepe.edu.tr
Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP)
Kurum Koordinasyon Birimi
06800 Beytepe Ankara